Algemene voorwaarden

1. Opdracht

1.1

Op verzoek geeft Suzanne den Adel Fotografie een aantal data en tijden door voor de fotoshoot. Nadat u een voorkeursdatum en tijd heeft doorgegeven en Suzanne den Adel Fotografie deze datum en tijd bevestigt, is de afspraak definitief.

1.2

De prijzen, vermeld op de website, ten tijde van de bevestiging van de opdracht zijn leidend, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

1.3

De tijd van de fotoshoot gaat in op het moment dat de afspraak gepland is, indien u te laat komt op de afspraak, dan zal dit van de oorspronkelijke tijd afgaan. Suzanne den Adel Fotografie is niet aansprakelijk als hierdoor minder variatie in het fotoaanbod zal zijn.

1.4

Suzanne den Adel Fotografie is niet aansprakelijk voor mindere resultaten veroorzaakt door het gedrag en/of welzijn van een kind. Indien een kind ziek is is het raadzaam om een afspraak te verzetten.

1.5

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foto’s op mijn website. Ieder kind/persoon is anders en zal ook anders reageren op een foto.

1.6

Voor bruiloften geldt dat er een kennismakingsgesprek plaats zal vinden op een afgesproken datum en plaats.

1.7

Na het kennismakingsgesprek zal Suzanne den Adel Fotografie 14 dagen de trouwdatum in optie houden. Binnen deze 14 dagen kan het toekomstig bruidspaar schriftelijk aangeven of Suzanne den Adel Fotografie hun bruiloft zal fotograferen. Na deze 14 dagen vervalt de optie op de dag.

2. Factuur en betaling

2.1

Voorafgaand aan de fotoshoot dient u de helft van de afgesproken totale kosten over te maken op rekening NL48 INGB 0000 766717 t.n.v. S. den Adel. Na de fotoshoot ontvangt u per mail de factuur met het te betalen restant bedrag. U wordt verzocht het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken. Zolang de factuur niet volledig voldaan is, ontvangt u geen foto’s.

2.2

Twee tot drie maanden voor de bruiloft zal Suzanne den Adel Fotografie de factuur voor de bruidsreportage per mail toesturen. Twee maanden voor de bruiloft dient minstens de helft van de factuurkosten voldaan te zijn op rekening NL48 INGB 0000 766717 t.n.v. S. den Adel te Nieuwegein.
Maximaal twee weken na de bruiloft zal het restant van die factuur voldaan moeten worden. Pas nadat de factuur volledig voldaan is, ontvangt het bruidspaar de foto’s en het trouwalbum (zodra deze gedrukt is).

3. Beeldselectie en nabewerking

3.1

Suzanne den Adel Fotografie zal een selectie uit de gemaakte foto’s maken op basis van haar kwaliteiten, stijl en geschiktheidscriteria.

3.2

Specifieke wensen t.a.v. beeldselectie en nabewerking dienen voorafgaand aan de fotoshoot of bruidsreportage kenbaar gemaakt te worden. Suzanne den Adel Fotografie kan dan beoordelen of deze wensen uitvoerbaar zijn.

3.3

Suzanne den Adel Fotografie zal tijdens de nabewerking zo nodig verschillende correcties doen, waardoor bijvoorbeeld ook een beeld-uitsnede kan veranderen.

3.4

De foto’s kunnen afhankelijk van de compositie geleverd worden in verschillende verhoudingen.

3.5

De foto’s worden in een kleurenversie getoond en gewenst kan er een zwart/wit-versie en/of sepia-versie gemaakt worden.

3.6

Een trouwalbum stelt Suzanne den Adel Fotografie op basis van haar ervaring en inzicht het album samen. Zodra deze samengesteld is, wordt deze ter goedkeuring naar het bruidspaar gemaild. Er kunnen dan maximaal 10 foto’s gewijzigd worden.

4. Levering

4.1

Verkleinde versies van de foto’s worden in een link gezet en via de mail naar u gestuurd. Aan de hand van de bijpassende nummers kunt u een selectie maken en deze via de mail doorgeven.
Bij een bruidsreportage kunnen alle foto’s tegen betaling op DVD gezet worden. Er hoeft dan geen selectie gemaakt te worden.

4.2

De digitale bestanden van de foto’s worden, op groot formaat, via Wetransfer.com toegestuurd. Of er kan gekozen worden om de foto’s op een USB stick te zetten tegen een meerprijs. Bij het zelf laten afdrukken van foto’s bij een niet in de adviesbrief gemelde leverancier (Profotonet) is Suzanne den Adel Fotografie niet aansprakelijk voor de afdruk/ kwaliteit.

4.3

Een eventuele USB stick en de afdrukken kunnen worden afgehaald bij Suzanne den Adel Fotografie of desgewenst tegen portokosten verstuurd.
Het trouwalbum kan worden opgehaald bij Suzanne den Adel Fotografie of worden afgeleverd (in onderling overleg), afhankelijk van de locatie.

4.4

Levertijd van het aanleveren van de link waarop de foto’s in klein formaat te zien zijn, bedraagt maximaal 2 weken na de fotoshoot. Levertijd van de afdrukken zullen ongeveer een week bedragen.
Voor een bruiloft geldt dat de foto’s binnen 3 weken na de bruidsreportage bewerkt zijn.

4.5

Het streven is om binnen de genoemde levertijd af te leveren. Mocht er door omstandigheden niet binnen de tijd geleverd kunnen worden, dan wordt u hier per email of via sms/ Whatsapp over geïnformeerd.

4.6

Na goedkeuring van het concept album door het bruidspaar, zal deze gemaakt worden. Levertijd kan variëren. Gemiddelde levertijd is vier weken.

4.7

De RAW bestanden worden nooit vrijgegeven aan klant of derden.

5. Klachten

5.1

Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk na levering, in ieder geval binnen 5 dagen, schriftelijk (per email ) te worden ingediend.

6. Gebruik

6.1

Het beeldmateriaal is uitsluitend bestemd voor privé gebruik in huiselijke en familiaire kring van de klant.

6.2

De klant is niet gerechtigd het beeldmateriaal, zonder toestemming van de fotograaf te verstrekken aan derden of te verhandelen.

7. Promotie

Suzanne den Adel Fotografie zal schriftelijk (per e-mail) vragen of de foto’s van de fotoshoot gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. (Website, Facebook pagina, visitekaartje, flyers etc). Namen van kinderen worden niet vermeld.

8. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf, dus bij Suzanne den Adel.

9. Aansprakelijkheid fotograaf

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld, nalatigheid of opzet aan de zijde van de fotograaf.